Ważne informacje

Dolnośląski Zasób Biblioteczny

Opublikowano: 28 stycznia, 2011

Adres strony: www.dzb.pl

Procedura obsługi KONTA:
1. Ze strony głównej KATALOGU ZBIORÓW wybieramy opcję MOJE KONTO.
2. W polu ID użytkownika/kod kreskowy wpisujemy nr karty bibliotecznej (01400-00000xxxx).
3. W polu HASŁO – data urodzenia w formacie RRRRMMDD (rok, miesiąc, dzień bez spacji i znaków przestankowych).
4. W polu oddział biblioteki wybieramy MBP Głogów.
5. ZALOGUJ.

Po zalogowaniu się można:
I. Sprawdzić stan konta klikając w poszczególne opce:

 • WYPOŻYCZENIA – stan bieżących wypożyczeń, terminy wypożyczeń i zwrotów oraz grzywna za przetrzymane, niezwrócone książki,
 • ZAMÓWIENIA- czy zostało zapisane,
 • LISTA HISTORII – ostatnie 100 wypożyczeń,
 • TRANSAKCJI FINANSOWYCH – zaległe należności za oddane książki, koszt znaczka (w przypadku gdy zostało wysłane upomnienie).

II. Prolongować książki – w tym celu należy rozwinąć zakładkę Wypożyczenia. Po ukazaniu się listy wypożyczonych książek trzeba kliknąć na numer pozycji, którą chcemy przedłużyć. Następnie wybrać słowo Przedłuż. Jeżeli chcemy prolongować wszystkie wypożyczone przez nas egzemplarze wybieramy z górnej zakładki opcję Przedłuż wszystko.
Książka nie zostanie przedłużona gdy:

 • limit przedłużeń został wyczerpany (czytelnik może przedłużyć termin zwrotu książki dwa razy),
 • pozycja ta posiada zamówienie,
 • konto czytelnika zostało zablokowane (kara za przetrzymanie książek przekroczyła kwotę 10,00 zł).

III. Dokonać zmiany hasła – hasłem może być wyrażenie składające się ze znaków alfanumerycznych. W przypadku zapomnienia zmienionego hasła należy skontaktować się z bibliotekarzem.
Aby się wylogować należy przejść do zakładki KONIEC SESJI.

U W A G A !
Karta czytelnika ważna jest we wszystkich placówkach, które udostępniają zbiory w oparciu o system biblioteczny ALEPH:

 • Czytelnia Centralna
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych
 • Filia nr 1
 • Filia nr 3

Adres strony: www.dzb.pl

MKiDN - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki Narodowe Centrum Kultury Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Program Rozwoju Bibliotek Biblioteka Narodowa Mega matma Fun media