Ważne informacje

Programy operacyjne

Opublikowano: 27 stycznia, 2011

Programy operacyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie
 
Programy operacyjne 2016
 
Zadanie 1
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój Infrastruktury kultury w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadania Bezpieczny BLOG czyli zabezpieczenie zbiorów w Bibliotece Lokalnej Osiedla Głogowskiego.
Zadanie dotyczyło wyposażenia placówki w system zabezpieczenia zbiorów ułatwiający zarządzanie księgozbiorem i prace inwentaryzacyjne oraz stanowiska samodzielnej obsługi wypożyczeń i zwrotów książek.
 
Zadanie 2
Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała otrzymała dofinansowanie w wysokości 40.000, 00 zł na realizację zadania zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zarządzanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie realizowane jest za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.
 
Programy operacyjne 2015
 
Zadanie 1
Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie zadania Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w wysokości 38.800,00 zł. Zakup książek jest realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

Programy operacyjne 2014

Zadanie 1
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie otrzymała w roku bieżącym dofinansowanie zadania: „Nowa era w bibliotece – kompleksowy remont placówki” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury w wysokość 100.000,00 zł na remont Filii nr 2 MBP mieszczącej się przy ul. Perseusza 13.

Zadanie 2
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie otrzymała w roku bieżącym dofinansowanie zadania: „Czytam, bo lubię czyli mądre wychowanie przez czytanie” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet Promocja czytelnictwa w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie obejmuje spotkania autorskie, warsztaty, konkursy oraz prezentacje teatralne dla najmłodszych.

Zadanie 3

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie zadania „Zakup nowości wydawniczych do biblioteki” w wysokości 32.300,00 zł. W ramach tych środków ponad 10 tysięcy zostanie przeznaczonych na zakup nowości dla dzieci i młodzieży. Zakup książek jest realizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Programy operacyjne 2013

Zadanie 1.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie otrzyma w roku bieżącym dofinansowanie zadania: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek , w ramach programu Biblioteki Narodowej wysokości 34.200,00 zł.

Zadanie 2

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie otrzyma w roku bieżącym dofinansowanie zadania: Regeneracja w bibliotece, w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Program Rozwój infrastruktury kultury: Priorytet Infrastruktura kultury w wysokości 55.132,00 zł na zakup regałów systemowych.

Zadanie 3

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie otrzyma w roku bieżącym dofinansowanie zadania: Komputerowa regeneracja w bibliotece, ze środków finansowych Instytutu książki w ramach zadania: Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013. w wysokości 20.000,00 zł na zakup komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Programy operacyjne 2012

Zadanie 1
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie otrzyma w roku bieżącym dofinansowanie zadania: Zakup nowości wydawniczych, w ramach programu Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, w wysokości 33.900,00 zł.

Programy operacyjne 2011

Zadanie 1
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie otrzyma w roku bieżącym dofinansowanie zadania: Zakup nowości wydawniczych, w ramach programu Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, w wysokości 20.300,00 zł.

Programy operacyjne 2010

Zadanie 1
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie na mocy umowy nr 1671/10/FPK/IK z dnia 11 marca 2010 roku dotyczącej realizacji zadania: Cztery pory książki, w ramach programu operacyjnego: Wydarzenia artystyczne, Priorytet: Literatura, otrzymała dofinansowanie w wysokości 13.419,90 zł przekazane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie 2
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie otrzyma w roku bieżącym dofinansowanie zadania: Zakup nowości wydawniczych, w ramach programu Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek, w wysokości 13.400,00 zł

Programy operacyjne 2009

Zadanie 1
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie otrzymała w roku bieżącym dofinansowanie w wysokości 13.500,00 zł na realizację zadania: XV Głogowskie Konfrontacje Literackie, w ramach programu operacyjnego: Literatura i Czytelnictwo, Priorytet 1: Promocja literatury i piśmiennictwa kulturowego, przekazane ze środków finansowych Instytutu Książki, pochodzące z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie 2
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie otrzyma w roku bieżącym dofinansowanie zadania: Zakup nowości wydawniczych, w ramach programu operacyjnego Literatura i czytelnictwo, Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w wysokości 13.700,00 zł

 

Programy operacyjne 2008

Zadanie 1
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie na mocy umowy nr 4732/08w/IK z dnia 27 maja 2008 roku dotyczącej realizacji zadania: XIV Głogowskie Konfrontacje Literackie, w ramach programu operacyjnego: Promocja czytelnictwa, Priorytet 2: Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa, otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł przekazane ze środków finansowych Instytutu Książki, pochodzące z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie 2
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie na mocy umowy nr 4703/08w/IK z dnia 9 maja 2008 roku dotyczącej realizacji zadania: Głogowskie Dni Książki, w ramach programu operacyjnego: Promocja czytelnictwa, Priorytet 2: Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa, otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.500,00 zł przekazane ze środków finansowych Instytutu Książki, pochodzące z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie 3
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie otrzyma w roku bieżącym dofinansowanie zadania: Zakup nowości wydawniczych, w ramach programu operacyjnego Promocja czytelnictwa, Priorytet 1: Rozwój księgozbioru bibliotek w wysokości 32.500,00 zł

 

Programy operacyjne 2007

Zadanie 1
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie na mocy umowy nr 1999 z dnia 20 kwietnia 2007 roku dotyczącej realizacji zadania: XIII Głogowskie Konfrontacje Literackie, w ramach programu operacyjnego: Promocja czytelnictwa, Priorytet 2: Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa, otrzymała dofinansowanie w wysokości 11.250,00 zł przekazane ze środków finansowych Instytutu Książki.

Zadanie 2
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie otrzyma w roku bieżącym dofinansowanie zadania: Zakup nowości wydawniczych, w ramach programu operacyjnego Promocja czytelnictwa, Priorytet 1: Rozwój księgozbioru bibliotek w wysokości 34.500,00 zł

 

Programy operacyjne 2006

Zadanie 1
XII Głogowskie Konfrontacje Literackie
Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie na mocy umowy nr 704/2006/K z dnia 23 maja 2006 roku dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” Priorytet 2 Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa, otrzymała 9.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą XII Głogowskie Konfrontacje Literackie przekazane ze środków finansowych Instytutu Książki.

Zadanie 2
Zakup nowości wydawniczych
Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie otrzyma dofinansowanie zadania objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1 Rozwój księgozbioru bibliotek na zakup nowości wydawniczych w kwocie 35600,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w terminie do 30 listopada 2006. Czytelnicy biblioteki już w grudniu będą mogli wypożyczać nowości książkowe i znaleźć lekturę na długie zimowe wieczory.

MKiDN - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki Narodowe Centrum Kultury Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Program Rozwoju Bibliotek Biblioteka Narodowa Mega matma Fun media